Anetaret e Bordit

Ijon Muça

President

Alba Kuçi

Sekretare e Pergjithshme

Ilona Cenolli

Marredhenie Publike

Edon Boletini

Marredhenie Eksterne

Tea Capuni

Llogaritare

Emiljo Jazxhi

Marredhenie Nderkombetare

Enid Kumbaro

Burimet Njerezore

Kled Leska

Burimet Njerezore